Način naručivanja

Narudžbine se vrše isključivo od stane članova NS IPA Srbije preko predsednika Regije Podunavlje i 2. potpredsednika NS IPA Srbije Perice Milovanovića. e-mail: milovanovicperica@gmail.com