IPA Estonije u Subotici

Dana 30.04.2023. godine,  delegacija IPA Estonije na čelu sa predsednikom sekcije Uno Laasom su posetili Suboticu na putu ka Crnoj Gori.