Poštovani IPA prijatelji, uvažene koleginice i kolege, dame i gospodo,

Davno je rečeno da je tužno radost radovati sam. Zato pre svega želim da se zahvalim svima Vama koji ste članovi Internacionalne policijske asocijacije (IPA), koji ste došli u najveću policijsku porodicu da sa nama podelite ovu radost. Vaše prisustvo je dokaz da smo na pravom putu. A taj put se zove služba kroz prijateljstvo, saradnja, negovanje i razvijanje međusobne solidarnosti, humanosti i tradicije, kako u okvirima naše nacionalne sekcije, tako i u okviru velike međunarodne porodice koja broji preko 500.000 pripadnika policijskih službi iz 67 država sveta.

Naš moto Servo per Amikeco („Služba kroz prijateljstvo“), dopreo je do nezamislivo mnogo ljudi u želji da napravi mostove prijateljstva i međunarodne saradnje među policajcima. U ovoj porodici nije važno ko ima koji čin, u kog Boga veruje, kakva mu je uniforma, koje boje mu je koža i dr. Svima nama je zajedničko poštovanje ljudskih prava, sloboda i poštovanje svega što je napisano u Povelji o ljudskim pravima Ujedinjenih nacija.

Zahvaljujući podršci najvišeg rukovodstva Ministarstva unutrašnjih poslova i shvatanju značaja ove internacionalne organizacije, ostvareni su mnogi novi i značajni kontakti i međupolicijska prijateljstva, uspostavljene su čvršće veze sa pripadnicima policijskih službi pre svega susednih zemalja. Zato i ubuduće očekujemo podršku Ministarstva u realizaciji aktivnosti, jer ta vrsta sinergije između policijskih službenika i Ministarstva može da bude korisna i jednima i drugima.

U prethodnom periodu IPA Sekcija Srbija, kao ravnopravni član od 2007. godine je ostvarila veliki uspeh, kako na razvijanju međusobnog prijateljstva među policijskim službenicima Ministarstva, tako i na međunarodnom planu. Ostvareno je puno međunarodnih susreta na kojima su razmenjena iskustva u radu, ali i prijateljskih kontakata sa raznovrsnim sportskim i sadržajima vezanim za kulturu, istoriju i negovanje tradicije prijateljstva među policijskim službenicima naše zemlje.

Na međunarodnom planu, Nacionalna Sekcija IPA Srbija je, kako bilateralnom, tako i multilateralnom saradnjom, dala nemerljiv doprinos integraciji naše zemlje, našeg Ministarstva unutrašnjih poslova i naših policijskih službenika u svetu, koji sve manje daje značaja međusobnim granicama, a sve više razvoju humanosti među narodima, prijateljstvu, solidarnosti, borbi protiv svake vrste kriminala, koji ne zna za granice.

Dušu naše IPA čini beskrajno prostranstvo slobode i bogatstva u kome se i vreme zaustavlja. Svako od nas treba da zagrebe po svojoj prošlosti i da na svetlim primerima tumaranja po tami sa plamičkom nade zapali baklju napretka. Prošlost je putokaz, ali ne i prioritet od koga isključivo zavisi budućnost IPA. Njena jedina budućnost jeste ona koju mi danas ovde budemo kreirali.

Jer znamo, ko ne sanja o moru, nikad neće sagraditi brod. Ovo je naš brod. U ovom brodu nema i neće biti kapetana. Ima samo mornara. Onih koji znaju da gledaju u kompas što se zove Servo per Amikeco. Hvala im. Oni znaju da sve što činimo sebi kratko je, a sve što činimo drugima, večno je.

Istinska radost jeste biti deo cilja koji mi sami postavimo kao prioritet. Život svakog policajca pripada celoj zajednici i dok god živi, njegova je privilegija da za nju čini sve što može. Policajac treba da bude potpuno iskorišćen, jer što više bude radio i što više dela iza sebe bude ostavio, duže će živeti i trajati.

Sekcija Srbija nalazi se pred novom fazom u procesu svoga razvoja. Potrebno je implementirati nove svetske standarde u najviše pravne akte IPA, formirati nove regije, pomoći onim regijama koje su u osnivanju i omogućiti ravnomeran razvoj, unaprediti komunikaciju sa policijskim sindikatima, pojačati aktivnosti u cilju afirmacije IPA…

U narednom periodu očekujem od svih članova NS IPA Srbija da sve svoje kapacitete stave u funkciju svoje države i Ministarstva unutrašnjih poslova, kako na domaćem, tako i na međunarodnom planu.

Jedna stara latinska poslovica kaže: ,,Plus actum quam scriptum valet‘‘, što u prevodu znači ,,Više vredi urađeno, nego napisano‘‘. Do sada postignuto je značajno i neuništivo. Na onima koji dolaze je da daju svoj doprinos daljem širenju prijateljstva, humanosti, solidarnosti, jedinstva, dobrovoljnosti i gostoprimstva, što može stati u tri reči: „Servo per Amikeco.

SKUPITI SE ZAJEDNO ZNAČI POČETAK, RADITI ZAJEDNO ZNAČI NAPREDAK, OSTATI ZAJEDNO ZNAČI USPEH!

 Mi smo za uspeh!

Pisma podrške predsednika Svetske IPA g-dina Pjer – Martin Mulina