Preliminarni pregovori o potpisivanju Protokola IPA Sekcije Srbije i IPA Sekcije Rumunije

Dana 18.07.2015. godine, na Babatovu, u blizini Zrenjanina, održan je sastanak predstavnika Internacionalne policijske asocijacije – Sekcije Srbija i Internacionalne policijske asocijacije – Sekcije Rumunije, povodom preliminarnih pregovora o potpisivanju Protokola o saradnji između dveju Sekcija. Sastanku su prisustvovali:

Potpredsednik IPA Sekcije Rumunija, Gheorghe Moldovan

Predsednik IPA Sekcije Srbije, Dr Nebojša Pantelić
1.potpredsednik IPA Sekcije Srbije, Aleksandar Rajnović
1.pomoćnik generalnog sekretara IPA Sekcije Srbije, Aleksandar Pešić
2.pomoćnik IPA Sekcije Srbije, Mile Pejić
IEC delegat IPA Sekcije Srbije, Bojan Marković – predstavnik IPA Regije Zrenjanin
Savetnik predsednika IPA Sekcije Srbije, Vitomir Golušin
Predstavnik IPA Regije Subotica, Aleksandar Glišić
Predstavnik IPA Regije Zaječar, Radomir Coković

U srdačnom razgovoru koji je vođen, od strane predstavnika IPA Sekcije Srbije i Rumunije, izraženo je obostano zadovoljstvo zbog početka preliminarnih pregovora, kao i budućoj još jačoj saradnji nakon potpisivanja Protokola.