NS IPA SRBIJA DONIRALA ZAŠTITNU OPREMU PRIPADNICIMA POLICIJE I ZDRAVSTVENIM RADNICIMA

Dana 22.4.2020. godine NS IPA Srbija je, kao i uvek do sada kada je trebalo, dala svoj skroman doprinos i donirala određenu količinu zaštitne opreme (zaštitne naočare, maske, rukavice i vizire), za one pripadnike policije  MUP-a Republike Srbije, koji su prilikom obavljanja poslova i zadataka u svakodnevnom kontaktu sa građanima na terenu i samim tim najugroženiji od opasnog virusa – Kovida 19. Takođe, zaštitna oprema je donirana i Odeljenju za zdravlje zaposlenih i bezbednost na radu MUP-a Republike Srbije, Odeljenju za civilnu zaštitu Uprave za vanredne situacije za grad Beograd, kao i pojedinim domovima zdravlja.