Delegacija IPA Srbije na XII Kongresu IPA Sekcije Slovenije.

Dana 22.10.2022. godine, delegacija NS IPA Srbije, prisustvovala je XII Kongresu IPA Sekcija Slovenije, povodom 30 godina od osnivanja a koja je ujedno bila i izborna. Nakon intoniranja državne himne i himne IPA, učešće u svečanoj akademiji pored generalnog sekretara direktorata policije gos. Igorju Ciperle, uzela je i ministarka unutrašnjih poslova Republike Slovenije, gospođa Tatjana Bobnar koji su pohvalili dosadašnje aktivnosti i postignute rezultate kako u promociji IPA tako i same policije. Svečanost su uveličali i članovi policijskog orkestra, pod rukovodstvom Klavdija Trnovšeka. Čestitamo novo izabranom UO IPA Sekcije Slovenije kao i predsedniku IPA Slovenije gosp. Jože Senici. Podršku novoizabranom rukovodstvu IPA Sekcije Slovenije, dao je i predsednik svetske IPA gosp. Pierre-Martin Moulin.