NS IPA Srbije domaćin 28. međunarodne konferencije mediteranskih IPA država

 U periodu od 20. do 23. aprila 2023. godine, u Beogradu, uz podršku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, održana je međunarodna konferencija Mediteranskih država – članica Internacionalne policijske asocijacije (IPA), pod nazivom „Migrantska kriza u Evropi i svetu – izazovi i rešenja“, na kojoj su učešće uzele delegacije iz sledećih država: Kipar, Grčka, Malta, Izrael, Italija, Francuska, Španija, Monako, Portugal, … Nastavi sa čitanjem NS IPA Srbije domaćin 28. međunarodne konferencije mediteranskih IPA država