NS IPA Srbije domaćin 28. međunarodne konferencije mediteranskih IPA država

 

U periodu od 20. do 23. aprila 2023. godine, u Beogradu, uz podršku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, održana je međunarodna konferencija Mediteranskih država – članica Internacionalne policijske asocijacije (IPA), pod nazivom „Migrantska kriza u Evropi i svetu – izazovi i rešenja“, na kojoj su učešće uzele delegacije iz sledećih država: Kipar, Grčka, Malta, Izrael, Italija, Francuska, Španija, Monako, Portugal, Švajcarska, Austrija, Hrvatska, Crna Gora, Bugarska, Mađarska, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Slovenija i Rumunija i dr.

Pored delegacija Mediteranskih država, učešće na konferenciji su uzeli i predstavnici Ujedinjenih nacija: gospođa Fransoaz Žakob, stalna koordinatorka Kancelarije UN u Republici Srbiji i gospodin Sufijano Ađali, predstavnik Visokog komesara UN za izbeglice u Republici Srbiji.

 Konferencija je održana u Palati „Srbija“ – sala „Beograd“ na najvišem profesionalnom nivou, po standardima prijema najviših stranih delegacija. Delegacijama je priređen svečani doček u holu Palate „Srbija“, od strane pukovnika policije prof. dr Nebojše Pantelića, predsednika NS IPA Srbije i policijskih službenika u svečanim uniformama Ministarstva unutrašnjih poslova i Internacionalne policijske asocijacije.

 Svečano otvaranje konferencije, uvodnu i završnu reč, imali su pukovnik policije Dragan Vasiljević, pomoćnik direktora policije i pukovnik policije prof. dr Nebojša Pantelić, predsednik NS IPA Srbije, koji su poželeli dobrodošlicu gostima, uspešan sastanak i nastavak aktivnosti na unapređenju međunarodne policijske saradnje, sa akcentom na pronalaženje rešenja za probleme izazvane migrantskom krizom. Nakon toga, prisutnim delegatima obratio se i gospodin Kirjakos Karkalis, potpredsednik svetske IPA, predstavnik Internacionalnog upravnog odbora, koji se zahvalio Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije i NS IPA Srbiji na dočeku i svečanom prijemu na najvišem nivou, kojom prilikom je pozvao sve prisutne delegacije u sali da aplauzom izraze zahvalnost državi domaćinu. Potom su na temu govorili i predstavnici Ujedinjenih nacija, koji su na kraju izneli svoje zaključke.

U okviru radnog dela konferencije, pukovnik policije Dejan Burmaz, predstavnik Uprave granične policije Ministarstva unutrašnjih poslova, održao je prezentaciju na temu ilegalnih migracija i uticaja na Republiku Srbiju, sa akcentom na saradnju sa državama sa kojima se graniči Republika Srbija. Učešće u radnom delu uzeli su i drugi predstavnici država učesnica (Grčka, Kipar, Severna Makedonija, Rumunija, Bugarska, Italija, Španija, Bosna i Hercegovina, Izrael, Portugalija, Monako, Francuska i dr.), koji su sagledali problematiku migracija iz ugla svojih država.

Nakon izlaganja delegata, učesnici su diskutovali o pitanjima koja će biti razmatrana na sledećem Kongresu svetske IPA, a koji se održava u mesecu oktobru 2023. godine u Atini.

Tokom navedene diskusije pukovnik policije prof. dr Nebojša Pantelić je informisao učesnike konferencije da je NS IPA Srbija predala kandidaturu da bude domaćin Svetskog kongresa 2027. godine u Beogradu (domaćin delegacijama iz 70 država sveta), što su prisutni pozdravili gromoglasnim aplauzom, a o čemu će se glasati na Svetskom kongresu u Atini. Takođe, odlučeno je da će sledeća 29.  konferencija Mediteranskih država, članica IPA, biti održana 2024. godine u Republici Hrvatskoj, a 2025. godine u Grčkoj.

Po završetku radnog dela, delegacijama je upriličen obilazak Palate „Srbija“ i dodela plaketa NS IPA Srbije.