Poseta sekretara IPA Regije Novi Sad KUD-u „Željezničar“

Sekretar IPA Regije u Novom Sadu Bojana Grbić dana 27.decembra 2022.godine posetila je Kulturno- umetičko društo „Železničar“ iz Novog Sada i tom prlikom uručila zahvalnicu IPA gospodinu Miloradu Loniću, predsedniku KUD „Železničar“ ansambla „Vila“ za dugodišnju podršku i saradnju sa IPA Regijom u Novom Sadu. Gospodin Lonić je posvećeni kulturni radnik koji obavlja i funkciju predsednika Saveza kulurno-umetničkih drušava Srbije, gde kroz svoj rad sa saradnicima posvećeno prezentuje našu zemlju u svetu što je komlementarno sa ciljevima IPA.