Izgradnja saobraćajne kulture kroz školske sadržaje

25. juna 2015. godine je u organizaciji Gradske opštine Zvezdara, Moto klub S.O. Žandarmerije i IPA Regije Beograd održan stručni skup u oblasti bezbednosti u saobraćaju. Direktori osnovnih i srednjih škola i članovi Saveta Gradske opštine Zvezdara za bezbednost saobraćaja na putevima su učestvovali u radu stručnog skupa i planirali zajedničke preventivne aktivnosti sa ciljem podizanja saobraćajne bezbednosti na teritoriji Gradske opštine Zvezdara. Na osnovu izveštaja Agencije za bezbednost saobraćaja koji se odnosio na period od 2001 do 2013. godine preventivni programi treba da budu usmereni na unapređenje bezbednog ponašanja pešaka i mladih vozača, jer oni predstavljaju najranjiviju grupu. Uočen je porast povređenih pešaka u 2013. godini, kao i broj poginulih i povređenih mladih vozača. Statistika pokazuje da je najveći broj poginulih lica u saobraćanim nesrećama u decembru, a najviše povređenih u julu i da je veoma nizak nivo upotrebe sigurnosnih pojaseva. Deca su najugroženija kao putnici u automobili i kao pešaci, te je neophodno uključiti i roditelje u preventivne programe koje vaspitno obrazovne institucije organizuju.

U drugom delu skupa su se analizirali nastavni programi i zastupljenost sadržaja u oblasti saobraćaja, govorilo se o ulozi direktora i škole u izgradnji saobraćajne kulture u školi i zajednici, predstavljeni su programi OŠ „Dr Milan Petrović”.

Stručni skup je vodila Biljana Kordić, autorka akreditovanog seminara za osnovne i srednje škole u oblasti saobraćajne bezbednosti. Tokom posete Sremskim Karlovcima analizirane su odredbe pravilnika o organizovanju školskih ekskurzija i nastave u prirodi i ulozi direktora škole i saobraćajne policije. Direktorima je ukazano na značaj brižljivog planiranja destinacije i mesta za odmor učenika, sa aspekta saobraćajne bezbednosti.Dogovorena je čvršća saradnja i zajedničko nastojanje da se u narednom periodu sprovode kampanje i programi koji su usmereni na upotrebu zaštitnog pojasa, sa akcentom na upotrebu pojasa na zadnjem sedištu automobila, upotrebu zaštitne opreme za vožnju bicikala i motocikala i razvijanje svesti kod roditelja da su modeli saobraćajnog ponašanja svojoj deci.

Druženje je nastavljeno u Karlovačkoj gimanziji u kojoj je Rade Zejak, sadašnji direktor Šeste beogradske gimnazije, a nekadašnji direktor Karlovačke gimnazije, kolege upoznao sa istorijskim i kulturnim značajem škole. Stručni skup je realizovan u okviru programa koji je podržao Gradski sekretarijat za saobraćaj.