IPA Regija Kruševac u Burgasu

Delegat NS IPA Srbije – Regije Kruševac na poziv Predsednik IPA Regije Burgas, Sekcije Bugarske gos. Pavlin Kovačeva, odazvao se i uzeo aktivno učešće, povodom 15 godina od osnivanja Regije Bugras u vremenu od 16.02.-18.02.2023.g. Kako je sam događaj ujedno bio i povod za redovnu godišnju – izbornu skupštinu same Regije, ovom prilikom bi iskreno čestitali novom rukovodstvu sa željom za još boljim uspehom i budućoj saradnji između naših članova dveju Regija.