IPA Podunavlje na 8. međunarodnom IPA susretu u Sarajevu

Delegacija IPA Regije Podunavlje, pojačana bratskom regijom iz Bjeljine, u periodu od 19.08. do 21.08.2022. uzela je aktivno učešcć na VIII medjunarodnom IPA susretu u organizaciji IPA RK Sarajevo, gde se takmičila u futsalu.