Kurs – Finansijsko računovodstvena forenzika, kao krucijalni dokaz