IPA Regija Bor – Podregija Negotin

Dana 25.11.2017. godine organizovaće se proslava povodom osnivanja Podregije IPA Negotin – Regija Bor. Svečana večera održace se na Rajačkim pimnicama sa početkom u 18,00 časova. Smestaj gostiju je u turističkim seoskim domaćinstvima u selu Rajac.

Cena:
– svečana večera – 1500 dinara
– noćenje 25/26.11.2017. god. – 1000 dinara
– doručak – 400 dinara

Rok za prijavu do 15.11.2017. godine

Kontakt telefon  063/457281
mail: vagaja01@gmail.com
Vagajić Vladica