IPA PODUNAVLJE – poziv na druženje članovima IPA Regija Sekcije Srbije

PRAVO UČEŠĆA:
članovi IPA

SUBOTA: 03.11.2018. godine

Do 18.00 časova – dolazak gostiju u motel „M na raskršću“
Od 18.00-02.00 časa – svečana večera uz muziku

Potvrdu o učešću članova Regija na druženju poslati organizatoru elektronskim putem na internet adresu milovanovicperica@gmail.com najkasnije do 30.10.2018. godine.

Ukupna kotizacija je 1500 dinara po osobi i uplatu vršiti na žiro račun IPA Regije Podunavlje br. 160-401164-63, otvoren u banci Intesa ili na dan dolaska delegacija kod organizatora.

Ukupna kotizacija sa prenoćištem i obilaskom „Vile Obrenović“ i IPA kancelarije u nedelju 4.11.2018. godine je 3000 dinara po osobi i uplatu vršiti na žiro račun IPA Regije Podunavlje br. 160-401164-63, otvoren u banci Intesa ili na dan dolaska delegacija kod organizatora.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti Milovanović Perici na tel. 064/892-48-13

SERVO PER AMIKECO ! (SLUŽBA KROZ PRIJATELJSTVO)!

S poštovanjem
Predsednik IPA Regije Podunavlje
Milovanović Perica