Učešće na devetoj skupštini IPA sekcije Rusija

IPA Sekcija Rusija je u periodu od 10-12. oktobra u mestu Uljanovsku, održala Devetu nacionalnu skupštinu, koja je ujedno bila i izborna i na kojoj je za predsednika Sekcije izabran Aleksej Gankin, koji je ovu funkciju obavljao i u prethodnom mandatu. (na fotografiji predsednici IPA Sekcije Rusije Aleksej Gankin i IPA Sekcije Srbije Dr Nebojša Pantelić )Sekciju Srbija je na … Opširnije

Poseta delegacije IPA Češke

Višečlanu delegaciju IPA Češke (18) i rukovodstvo IPA Regije Prijepolje, primio je dr Nebojša Pantelić, predsednik Sekcije Srbija, prilikom njihove posete Beogradu.U srdačnom razgovoru razmenjena su pozetivna iskustva u saradnji između dve Sekcije i istaknuta čvrsta veza i prijateljstvo između pojedinih regija i njenih članova. Gosti su imali priliku da posete i MUP-a Republike Srbije.Dogovoreno je da sledeće godine, višečlana … Opširnije

Potpisan protokol o saradnji između sekcije Srbija i sekcije Bosna i Hercegovina

IPA Sekcija Srbija i IPA Sekcija Bosna i Hercegovina su u Doboju potpisali Protokol o saradnji i na taj način samo potvrdili čvrste prijateljske veze koje su oduvek postojale između njih.Delegaciju Sekcije Srbije predstavljali su Aleksandar Rajinović, prvi potpresednik i Perica Milovanović, treći potpresednik, dok je delegaciju Sekcije Bosna i Hercegovina predvodio Nedo Savić, potpresednik Sekcije sa svojim saradnicima.

Karneval brodova

Dana 29.08.2015 godine održana je manifestacija Beogradski karneval brodova na Dunavu. Pripadnici Internacionalne Policijske Asocijacije (IPA) pokazali su i ovog puta posvećenost i predanost pre svega svojoj državi, Ministarsvu untrašnjih poslova i radu sa zajednicom.Na brodu Zlatno Srce koji je bio okićen sa 67 zastava dražava članica Internacionalne Policijske Asocijacije. Na ovaj način je prikazan spoj tradicionalnog i modernog. Briga … Opširnije

Poseta Rektora Instituta za zakonodavstvo i upravljanje

U zvaničnu posetu Srbiji doputovao je prof. dr Igor Borisovič Bogorodicki, rektor Instituta zakonodavstva i upravnjanja sveruske policijske asocijacije i potpredsednik IPA Sekcije Ruske Federacije sa saradnicima, gde je tom prilikom posetio Kancelariju IPA Sekcije Srbija. U srdačnom razgovoru koji je vođen, gost je čestitao dr Nebojši Panteliću na izboru za predsednika Sekcije Srbija, poželeo mu puno uspeha u budućem … Opširnije

Poseta prijatelja iz IPA Sekcije Poljske

Predsednik Sekcije Srbija dr Nebojša Pantelić primio je višečlanu delegaciju IPA Poljske, koja je došla u zvaničnu posetu Beogradu. U srdačnom razgovoru istaknuto je višegodišnje prijateljstvo izneđu dve sekcije, kao i mnogobrojne zajedničke aktivnosti koje su organizovane između regija, a koje su značajno doprinele ugledu svojih Ministarstava i u potpunosti opravdali moto SERVO PER AMIKECO.Tom prilikom, predsednik Sekcije Srbija je … Opširnije

Preliminarni pregovori o potpisivanju Protokola IPA Sekcije Srbije i IPA Sekcije Rumunije

Dana 18.07.2015. godine, na Babatovu, u blizini Zrenjanina, održan je sastanak predstavnika Internacionalne policijske asocijacije – Sekcije Srbija i Internacionalne policijske asocijacije – Sekcije Rumunije, povodom preliminarnih pregovora o potpisivanju Protokola o saradnji između dveju Sekcija. Sastanku su prisustvovali:Potpredsednik IPA Sekcije Rumunija, Gheorghe MoldovanPredsednik IPA Sekcije Srbije, Dr Nebojša Pantelić 1.potpredsednik IPA Sekcije Srbije, Aleksandar Rajnović 1.pomoćnik generalnog sekretara IPA … Opširnije

10. Generalna skupština IPA Sekcije Srbije

Dana 30. maja Internacionalna policijska asocijacija Sekcija Srbija je povodom održavanja 10. Generalne skupštine u Beogradu, organizovala „Svečanu IPA akademiju“, koja je održana u prepunoj sali „Sava Centra“, kao i svečani prijem u Skupštini grada.Održani su i redovni izbori, kojom prilikom je za predsednika IPA Srbije izabran dr Nebojša Pantelić.