IPA Estonije u Subotici

Dana 30.04.2023. godine,  delegacija IPA Estonije na čelu sa predsednikom sekcije Uno Laasom su posetili Suboticu na putu ka Crnoj Gori.

Godišnja skupština penzionera u Subotici

Dana 24.06.2021.godine  na Paliću u IPA kući, regija Subotica je u saradnji sa udruženjem penzionera MUP-a Subotica,organizovsla godišnju skupštinu penzionera a potom zajednički ručak uz hladne napitke. Prisutno je bilo oko 80 penzionera . Prilikom upoznavanja  penzionera koji nisu IPA članovi sa idejom naše asocijacije pristupnicu za članstvo potpisalo je 12 novih članova.