Strana na kojoj u skladu sa važećim pravilnicima i budućim uputstvima, članovi IPA, odnosno ovlašćena lica njihovih Regija mogu da poruče promo materijal i obeležja IPA.