Zdravko Đurić, međunarodni delegat NS IPA Srbije, postao član IPA International SCC

Za period od 2019. do 2023. godine, Kyriakos Karkalis, predsednik IPA International SCC (Social&Cultural Commision), za svoj tim je izabrao i međunarodnog delegata NS IPA Srbije, Đurić Zdravka, čime je NS IPA Srbije uzela učešće u međunarodnim komisijama IPA.

Share/Podeli