XI Generalna skuština IPA Sekcije Srbije

U Jagodini je održana 11. Generalna skupština Internacionalne policijske asocijacije (IPA), Sekcije Srbije na kojoj su učestovale delegacije 14 zemalja, a skupštinu je otvorio predsednik IPA Srbije dr Nebojša Pantelić.
Učešće u radu svetske IPA doprinosi integracijama Srbije u mnogobrojnim svetskim institucijama i podiže ugled naše policije u svetu“, rekao je Pantelić i istakao da su „zahvaljujući podršci Ministarstva unutrašnjih poslova i mnogobrojnim aktivnostima IPA Sekcije Srbija koje su realizovane u proteklih 10 godina, ostvareni značajni kontakti i uspostavljene čvršće veze, kako sa našim susedima tako i sa pripadnicima policijskih službi širom sveta“.
Pantelić je ocenio da je prisustova policijskih delegacija u ovom broju, „dokaz da je IPA Srbije na pravom putu“.
– „Taj put se zove služba kroz prijateljstvo, saradnja, negovanje i razvijanje međusobne solidarnosti, kako u okvirima naše nacionalne organizacije, tako i u okiviru najveće međunarodne porodice pripadnika policijskih slkužbi 65 država sveta“.
Radni deo skupštine obuhvatio je:
1. Izveštaj o radu u 2015. godini,
2. Plan aktivnosti do kraja 2015. godine,
3. Izveštaj Nadzornog odbora i
4. Razno.
Izveštaji i planovi su od strane delegata usvojeni jednoglasno, a Izvršni savet IPA Sekcije Srbija je na skupštini dobio punu podršku i pohvale za svoj dosadašnji rad.
Skupština je protekla u duhu jedinstva, prijateljstva, profesionalizma ili drugim rečima, u skladu sa motom IPA „SERVO PER AMIKECO“.

Više od događaju možete pročitati i na stranama
BLIC-a
INFOCRNTRALE
KURIRA i
RTV-a

« od 9 »