VII BALKANSKO- JADRANSKA KONFERENCIJA IPA

U periodu od 18-21.11.2022. godine u Sarajevu, BiH, u organizaciji IPA BiH, održana ja VII Balkansko-jadranska konferencija na temu „Trgovina ljudima/migranti i borba protiv trgovine ljudima kroz prizmu policijskih poslova“. Potpredsednici NS IPA Srbije Perica Milovanović i Mile Pejić uzeli su aktivno učešće na ovoj konferenciji. Nakon konferencije, kojoj je prisustvovalo 12 zemalja, od strane predsednika IPA BiH Aleksandra Grčića simbolično je izvršeno uručenje zastave sledećoj zemlji domaćinu – SRBIJI. Zastavu je preuzeo potpredsednik NS IPA Srbije Perica Milovanović, koji se zahvalio domaćinu, pohvalio organizaciju konferencije i izrazio zadovoljstvo što će Srbija biti organizator sledeće konferencije. Konferencija je iskorišćena za niz biletelarnih sastanaka u cilju proširenja saradnje i učvrščivanja prijatelskih odnosa sa svim učesnicima.Posebno je bio važan sasatanak sa zamenikom predsednika IEB Kiriakosom Karkalisom, kome se zahvaljujemo na podršci.