Ugovor o poslovnoj saradnji, obrazovanju i stručnoj edukaciji IPA Srbije i R&B College-a

Dana 22.03.2016. godine, IPA Sekcija Srbije, je potpisala Ugovor o poslovnoj saradnji, obrazovanju i stručnoj edukaciji IPA Srbije i R&B College-a, kojom se članovima IPA i njihovim porodicama obezeđuje školovanje na svim akreditovanim studijskim programima uz 10% popusta na školarinu za sve tri godine studija, mogućnost plaćanja na 12 mesečnih rata i celokupnu organizaciju i realizaciju nastave sa uključenim predavanjima, vežbama, konsultacijama, kolokvijumima, repthodnim proverama znanja, testovima itd.

Ugovor možete videti i preuzeti na linkovima OVDE, OVDE i OVDE

Uskoro i na strani sa popustima….