UČEŠĆE NA GENERALNOJ SKUPŠTINI IPA RUMUNIJE

Dana 5.11.2022. godine u Oradei, održana je Generalna skupština IPA Rumunije na kojoj je pored stranih IPA delegacija (Kipar, Poljska, Austrija, Bugarska, Slovačka, Hrvatska, Portugal, Grčka i Moldavija), prisustvovao i prof. dr Nebojša Pantelić, predsednik NS IPA Srbije, koji je primljen na najvišem nivou i od strane Mihalja Tarteanua, predsednika IPA Sekcije Rumunije u svečanoj Sali Gradske skupštine, odlikovan sa medaljom časti. Predsednik Pantelić je razgovarao sa svim IPA delegacijama o dosadašnjoj saradnji i mogućnostima njenog unapređenja, ali i o organizaciji budućih zajedničkih aktivnosti. IPA Sekcija Rumunija je pokazala veliko poštovanje prema NS IPA Srbije, a oba predsednika su istakla dosadašnju odličnu saradnju koja postoji između Regija obe Sekcije.