UČEŠĆE NA 19. KONGRESU IPA SEKCIJE AUSTRIJA

Delegacija IPA Sekcije Srbija uzela je učešće na 19. Kongresu IPA Sekcije Austrija, koji se održao u periodu od 20. do 22.04. 2017. godine u mestu Karintia.

U srdačnom i prijateljskom razgovoru sa starim (Reinhard Moser) i novim predsednikom (Martin Hofman) IPA Sekcije Austrija (jer je ujedno bila i izborna skupština), dr Nebojša Pantelić, predsednik i Perica Milovanović, potpresednik Sekcije Srbija su istakli dosadašnju odličnu saradnju sa kojom će se nastaviti i u narednom periodu, kroz IPA aktivnosti, sa čime su se složili i domaćini skupa.
Tom prilikom, predsednik Moser je rekao da „delegacija Sekcije Srbija čini veliku čast Sekciji Austrija svojim prisustvom na kongresu“, na šta mu je dr Nebojša Pantelić, predsednik Sekcije Srbija, odgovorio da je „Sekcija Austrija učinila veliku čast Sekciji Srbiji svojim pozivom“, što je naišlo na aplauz svih prisutnih.

Predstavnici Sekcije Srbija su imali prilike da razgovaraju sa visokim rukovodiocima Austrijske policije, članovima IPA, kojima su predstavili aktivnosti IPA Srbije i predložili buduću zajedničku saradnju u mnogim oblastima, što je sa oduševljenjem i prihvaćeno. Pohvalno je što su domaćini bili upoznati sa aktivnostima IPA Srbije jer redovno prate njene aktivnosti.

Predsednik Sekcije Srbija se na skupu susreo i sa predsednicima IPA Sekcije Nemačke, Italije, Poljske i dr.

Na slici delegacija Sekcije Srbija sa novim predsednikom Martinom Hofmanom (levo) i Reinhardom Moserom (desno)