TREĆI SASTANAK BALKAN ADRIATIK DRŽAVA ČLANICA IPA

IPA Sekcija Grčka bila je domaćin trećeg sastanka Bakan Adriatik država članica IPA, koji je održan u periodu od 12-15. oktobra 2017. godine u mestu Veria. Sastanku su prisustvovali predstavnici 11 država i to: Grčka, Srbija, Hrvatska, Bugarska, Makedonija, Crna Gora, Italija, Slovenija, Turska, Rumunija i Kipar.
Delegaciju IPA Sekcije Srbija predvodio je Aleksandar Rainović, prvi potpresednik, a članovi su bili Damir Petrović, specijalni savetnik i Aleksandar Glišić, član Nadzornog odbora.
Domaćin narednog sastanka, koji će biti održan 2018. godine, biće Sekcija Bugarska, a 2019. godine, Sekcija Crna Gora.