Sastanak sa IPA Sekcijom Rumunije

Dana 31.07.2021, delegacija NS IPA Srbije boravila je u Oradei, Rumunija, gde je prisustvovala sastanku sa užim rukovodstvom IPA Sekcije Rumunije, IPA Sekcije Slovačke kao i domaćinima IPA Regijama Bihor 1 i Bihor 3. Zahvaljujući konsolidovanim odnosima od ranije (na regionalnom nivou), tokom sastanka postavili se se temelji za potpisivanje bilateralnih protokola sa IPA Sekcijom Rumunije. Pokrenuta je inicijativa za još užu saradnju koja će unaprediti odnose dve Nacionalne Sekcije. Načinjeni su prvi koraci za buduće profesionalne, sportske i društvene projekte! NS IPA Srbije će u narednom periodu razmotriti detalje budućeg Sporazuma o saradnji i o načinima za ostvarivanje ovog važnog koraka u međusobnim odnosima dve Nacionalne Sekcije.