SASTANAK MENTORA NS IPA SRBIJE I SEKCIJE U OSNIVANJU IPA ALBANIJE

Dana 8. decembra 2018. godine u Beogradu, održan je prvi zvaničan sastanak najvišeg rukovodstva NS IPA Srbije sa rukovodstvom Sekcije u osnivanju IPA Albanije. NS IPA Srbije je odlukom svetske IPA određena za mentora Sekciji u osnivanju IPA Albaniji, koja je takođe podnela zahtev za prijem u najveću policijsku organizaciju na svetu – IPA.
Cilj sastanka je bio da se delegacija IPA Sekcije u osnivanju Albanije, koju su sačinjavali general Skender Doda, direktor policije za javnu bezbednost i Ardian Zaganjori, komesar u Direkciji Granične policije, upoznaju sa procedurama prijema u svetsku IPA i aktivnostima koje se moraju realizovati uz pomoć mentora NS IPA Srbije, koja će redovno podnositi izveštaje svetskoj IPA.
Predsednik NS IPA Srbije prof. dr Nebojša Pantelić sa članovima UO je u svojstvu domaćina poželeo dobrodošlicu delegaciji Sekcije u osnivanju Albanije i na zajedničkom sastanku ih zajedno sa Zdravkom Đurićem, IEC delegatom NS IPA Srbije upoznao sa događajima i aktivnostima u svetskoj IPA, njenim zadacima, ciljevima, kao i obavezama koje svaka država članica IPA mora da ispuni da bih postala njen član.
Gosti su bili zadovoljni prijemom od strane domaćina NS IPA Srbije, kao i konstruktivnim sastancima na kojima su dobili smernice za budući rad, ali pre svega pomoć od mentora, koji će im pomoći da uspešno ispune svoje obaveze i opravdaju očekivanja.

Share this Post