SASTANAK MEĐUNARODNE SOCIJALNO – KULTURNE KOMISIJE U IBZ GIMBORN

U periodu od 05.03.2020. godine do 08.03.2020. godine u IBZ “Gimborn” u Nemačkoj, održan je radni sastanak Međunarodnog upravnog odbora IPA – IEB, dok su članovi Međunarodnih komisija, održali radne sastanke i radionice na kojima su uobličeni projekti postavljeni od strane IEB IPA za period 2019. – 2023. godine. Radnim sastancima i radionicama prisustvovao je i Međunarodni delegat NS IPA Srbije Zdravko Đurić koji je uzeo aktivno učešće u formiranju projekata i izradi idejnih rešenja za ostvarivanje zadatih ciljeva projekata.

 

Sastanak ISCC