Sastanak Međunarodne komisije za kulturno – društvene i sportske aktivnosti IPA (ISCC)

Dana 17. juna 2022. u Ohridu, R. Severna Makedonija održan je sastanak Međunarodne komisije za kulturno – društvene i sportske aktivnosti IPA (ISCC) na kojem su prisustvovali Predsedavajući komisije Kiriakos Karkalis sa članovima komisije Hristos Parginos, Kiriakos Perikleos, Eran Izrael i Zdravko Đurić, međunarodni delegat NS IPA Srbije na kojem su razmatrane aktuelne teme iz delokruga Komisije kao i planovi za buduće projekte. Dogovoreno je da će se sledeći sastanak Komisije održati u Barseloni u oktobru 2022. godine za vreme trajanja Svetskog kongresa IPA.