PRVI MEĐUNARODNI SASTANAK ŽENA POLICAJACA „Danube Delta 2017“

U periodu od 21. do 26. juna 2017. godine, u organizaciji IPA Sekcije Rumunije održan je Prvi međunarodni sastanak žena policajaca pod nazivom „Danube Delta 2017“, koji je pored radnog dela i obrađivanja aktuelnih tema vezanih za rad i položaj žena kako u policiji, tako i u IPA, imao i edukativni karakter, a to je upoznavanje delegata sa jednim od najlepših pejzaža u Evropi, koji je pod zaštitom UNESKO-a.

Na sastanku je pored zemlje domaćina, učestvovalo šest zemalja, i to: Velika Britanija, Kipar, Izrael, Šri Lanka, Slovenija i Srbija. Predstavnik IPA Sekcije Srbije bila je MSc Marija Kozomara, a ispred IPA Regije Beograd MSc Nataša Mitrović.

Na sastanku su obrađene sledeće teme:

– uloga žene – policajca u sistemu javnog reda;
– žene – policajci sila koja ne može biti poražena.

Pored zemlje domaćina, prikaza i objašnjenja celokupnog organizacionog sistema MUP-a Rumunije, položaja, uloge i problema žena u obavljanju policijskog posla, inspektor Shain Pnina Ganon iz Izraela je svojim izlaganjem, potkrepljenim video zapisima po istinitim događajima, ostavila snažan utisak, ukazavši učesnicima na veliku stručnost, obučenost, odgovornost i umeće svojih koleginica u vršenju policijskih dužnosti, ali i da su s obzirom na delikatnu situaciju u njihovoj zemlji i stalne napade na policijske službenike stradale dve koleginice u proteklih mesec dana. Učešće u izlaganju na navedene teme aktivno su uzele sve učesnice sastanka. MSc Nataša Mitrović je govorila o počecima uključivanja i angažmana žena u uniformisanom sastavu policije Republike Srbije, sa zaključkom da su danas žene uključene u sve sfere policijskog posla, a da se neretko mogu videti i na rukovodećim položajima, dok je MSc Marija Kozomara skrenula pažnju na položaj žena u IPA, kao i na njihovu veliku spretnost, stručnost i sposobnost u organizaciji događaja na svim poljima, nakon čega je prikazan kratak video sa „Karnevala brodova“, održanog u Beogradu 2015. godine, na kome se jasno vidi koliko su žene aktivne u IPA Srbije i zajedno sa kolegama učestvuju u aktivnostima i doprinose ostvarenju ciljeva IPA.

Na kraju su se svi složili da žene u policiji i u IPA, podjednako učestvuju u obavljanju svih poslova, kako onih koji sa sobom nose veliki rizik i opasnost, tako i onih koji su vezani za prevenciju, edukaciju i obrazovanje.

Obavljen je niz konstruktivnih razgovora sa predstavnicima drugih Sekcija i, tom prilikom dogovoreno je jačanje saradnje među učesnicama sastanka radi unapređenja položaja žena kako u policiji, tako i u IPA. Domaćini ovog sastanka bili su potpredsednici IPA Sekcije Rumunija, koji su pokazali i dokazali odličnu organizaciju i saradnju sa navedenim Sekcijama.

Pogledajte i video sa sastanka, na niže navedenom linku