PRVA MEĐUNARODNA RUSKA ŠKOLA

Dana 9. marta 2017. godine u Beogradu otvorena je prva međunarodna ruska škola koja nosi naziv „Valentina Tereškova“. Škola je nazvana po prvoj ženi astronautu koja je uspešno odletela u svemir nakon što je prošla proces selekcije više od 400 žena.

Ovom veličanstvenom otvaranju prisustvovao je veliki broj domaćih i međunarodnih zvanica, predstavnika ambasada, javnih ličnosti i dr. Velika čast da prisustvuje ovom skupu pripala je i dr Nebojši Panteliću, predsedniku IPA Sekcije Srbija.

Na fotografiji, Predsednik IPA Srbije sa direktorkom škole Elenom Elnatanovom.