PRIJEM DELEGACIJE POLICIJSKE BRIGADE PU ZA GRAD BEOGRAD

Dana 05.03.2020. godine u kancelariji NS IPA Srbije, predsednik akademik prof. Dr Nebojša Pantelić primio je zvaničnu delegaciju Policijske Brigade PU za grad Beograd u sastavu: potpukovnik Miloš Simonović, komandant Specijalističkog bataljona PJP i Dragan Gojović, predsednik Samostalnog sindikata PB.
Predsednik je izrazio zahvalnost gostima na poseti i u srdačnom razgovoru ih upoznao sa ciljevima i zadacima IPA, kao i sa njenim značajem za Republiku Srbiju i Ministarstvo unutrašnjih poslova. Posebna pažnja posvećena je budućoj zajedničkoj saradnji u cilju afirmacije ove specijalizovane jedinice u zemlji i inostranstvu, kao i organizaciji mnogobrojnih zajedničkih aktivnosti u cilju podizanja ugleda policije u javnosti.

Share/Podeli