PRIJEM DELEGACIJE NS IPA SRBIJE KOD DIREKTORA POLICIJE

U svečanoj sali Palate Srbija u Beogradu, potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova dr Nebojša Stefanović, povodom Dana Ministarstva unutrašnjih poslova, Slave Ministarstva i Dana policije, dana 6.9.2019. godine, uručio je zahvalnicu i zlatnu plaketu NS IPA Srbiji za “dosadašnju i uspešnu saradnju” sa Ministarstvom unutrašnjih poslova. Tim povodom, direktor policije general Vladimir Rebić, upriličio je prijem delegacije NS IPA Srbije u prostorijama Direkcije policije.

Predsednik NS IPA Srbije, akademik prof. dr Nebojša Pantelić je tom prilikom upoznao direktora policije sa dosadašnjim mnogobrojnim realizovanim aktivnostima na domaćem i međunarodnom planu (edukativnim, sportskim, kulturnim, humanitarnim i dr.), kao i sa planiranim aktivnostima u narednom periodu u cilju afirmacije i podizanja ugleda Republike Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova u svetu. Posebno je zahvalio ditrektoru policije i njegovim saradnicima na podršci, bez koje ovakav uspeh NS IPA Srbije u svetu ne bih mogao biti ostvaren.

Direktor policije general Vladimir Rebić je istakao značaj aktivnosti, koje NS IPA Srbija svakodnevno realizuje i sa kojima daje značajan doprinos podizanju ugleda države i ministarstva u svetu, a sa kojima je on lično dobro upoznat. Takođe je istakao da će NS IPA Srbija i u narednom periodu imati njegovu podršku, kao i podršku Ministarstva, što je i minister unutrašnjih poslova dr Nebojša Stefanović, istakao u svom obraćanju prilikom uručenja nagrade.

Delegacija NS IPA Srbije je na kraju prijema, direktoru policije uručila zlatnu plaketu za “doprinos u ostvarivanju ciljeva i zadataka IPA”.

Share/Podeli