PREDSEDNIK SEKCIJE U POSETI REGIJI VALJEVO

Predsednik IPA Sekcije Srbija prof. dr Nebojša Pantelić, posetio je dana 20.07.2017. godine Regiju Valjevo, kojom prilikom je održao sastanak sa članovima Izvršnog saveta i Nadzornog odbora.

U svom obraćanju, predsednik je istakao veliki značaj i doprinos Regije Valjevo u osnivanju IPA Sekcije Srbija i uputio zahvalnost njenim osnivačima. Takođe je ukazao na doprinos koji je Regija Valjevo kroz svoje aktivnosti pružila na afirmaciji ciljeva i zadataka IPA. Od članova IS je zatražio veće angažovanje na organizaciji sportskih, kulturnih, humanitarnih, ali i edukativnih aktivnosti policijskih službenika u saradnji sa državnim organima jer smatra da ih uz odličnu podršku koju imaju od strane rukovodstva PU Valjevo i same opštine, u šta se i sam lično uverio, mogu uspešno realizovati i biti primer za druge regije.

Domaćini su predsednika upoznali sa planiranim aktivnostima povodom obeležavanja 10 godina od osnivanja IPA Regije Valjevo, koje će se realizovati u mesecu septembru, kojom prilikom su istakli punu podršku načelnika PU u Valjevu i gradonačelnika sa saradnicima.