Predavanje na temu „Podvig i humanost“

Dana 20.03.2023. godine, NS IPA Srbija u saradnji sa srednjom tehničkom školom «Nikola Tesla» u Sremskoj Mitrovici, organizovala je predavanje na temu „Podvig i  humanost“. Predavač je bio Darko Dronić, član NS IPA Srbija – Regija Srem. Predavanje je naišlo na ovacije kod učenika ove škole, kojih je na predavanju bilo oko stotinak, zajedno sa svojim profesorima. Od strane Darka Dronića, predočeno je da je u planu otvaranje prostorija NS IPA Srbija u Sremskoj Mitrovici, gde će svi zainteresovani moći da se upoznaju sa ovom organizacijom, ali i dobiju sve potrebne informacije u vezi sa policijskim pozivom, službom, humanim gestovima i podvizima koje ona gaji u sklopu svojih mnogobrojnih aktivnosti.