POTPISAN SPORAZUM O SARADNjI SA TURISTIČKOM ORGANIZACIJOM BEOGRADA

Dana 04.03.2020. godine u Beogradu, potpisan je Sporazum o saradnji između IPA Regije Beograd i Turističke organizacije Beograd (TOB), koji definiše saradnju kroz realizaciju niza aktivnosti u pogledu razvijanja promocija Beograda kao atraktivnog turističkog odredišta, očuvanje i razvoj turističkih, kulturnih i poslovnih vrednosti i potencijala grada.

Za potrebe realizacije sporazumnih aktivnosti TOB će za potrebe IPA Regije Beograd, organizovati ture razgledanja grada autobusom, brodom, šetnje sa turističkim vodičima, turističke usluge hotela, restorana, turističkih agencija, proizvođača suvenira i starih zanata, organizatora manifestacija i svih drugih delatnosti koje pružaju usluge turistima koji posećuju Beograd. IPA Regija Beograd će učestvovati u promociji grada Beograda u zemlji i inostranstvu kroz organizaciju seminara, sportskih takmičenja i drugih manifestacija.

Potpisnici sporazuma su bili prof. dr Nebojša Pantelić, predsednik IPA Regije Beograd i Miodrag Popović, direktor TOB.

Share/Podeli