POTPISAN PROTOKOL O SARADNJI SA IPA RUMUNIJOM

Dana 6.11.2022. godine, prof. dr Nebojša Pantelić, predsednik NS IPA Srbije i Mihai Tartareanu, predsednik IPA Sekcije Rumunije, potpisali su Protokol o saradnji izmedju dve Nacionalne sekcije. Ovaj protokol je samo kruna višegodisnje uspešne saradnje izmedju dve sekcije i njenih regija koje su svojim mnogobrojnim zajedničkim aktivnostima doprinele da se ovaj važan dokument potpiše na obostrano zadovoljstvo. Dosadašnja saradnja dve sekcije je uvek bila na najvišem nivou i nastaviće se i u narednom periodu. Dva predsednika su svojim potpisima potvrdila moto IPA „Servo Per Amikeco’.