Potpisan protokol o saradnji između sekcije Srbija i sekcije Bosna i Hercegovina

IPA Sekcija Srbija i IPA Sekcija Bosna i Hercegovina su u Doboju potpisali Protokol o saradnji i na taj način samo potvrdili čvrste prijateljske veze koje su oduvek postojale između njih.

Delegaciju Sekcije Srbije predstavljali su Aleksandar Rajinović, prvi potpresednik i Perica Milovanović, treći potpresednik, dok je delegaciju Sekcije Bosna i Hercegovina predvodio Nedo Savić, potpresednik Sekcije sa svojim saradnicima.