POSETA UPRAVI GRANIČNE POLICIJE MUP-a REPUBLIKE SRBIJE

Na poziv novopostavljenog načelnika Uprave granične policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, generala policije Miljana Stanojevića, delegacija NS IPA Srbije u sastavu akademik prof. dr Nebojša Pantelić, predsednik, MsC Nena Kričak, generalni sekretar, Aleksandar Rajnović, prvi potpresednik i MsC Nataša Mitrović, savetnik, posetili su dana 18.9.2019. godine navedenu upravu.
Predsednik Pantelić je generala policije Miljana Stanojevića upoznao sa dosadašnjim aktivnostima NS IPA Srbije na domaćem i međunarodnom planu, kao i sa njenim doprinosom na afirmaciji Republike Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova.

General policije je najpre istakao da je upoznat sa aktivnostima NS IPA Srbije, kojom prilikom je istakao njen značaj i spremnost za saradnju Uprave granične policije, dajući punu podršku u njenom daljem radu.

Delegacija je domaćinu na kraju posete uručila plaketu NS IPA Srbije.

Share/Podeli