POSETA RUKOVODSTVA SEKTORA ZA VANREDNE SITUACIJE AERODROMU „NIKOLA TESLA“

U skladu sa potpisanim Protokolom o saradnji između IPA Sekcije Srbija i aerodroma „Nikola Tesla“, dana 30.01.2018. godine, kojim je predviđena međusobna saradnja u različitim oblastima, uključujući i edukaciju i stručno ujsavršavanje zaposlenih, kako na Aerodromu, tako i u Ministarstvu unutrašnjih poslova, samo nakon dva dana krenulo se u realizaciju dogovorenog. Za početak, predstavnici Sektora za vanredne situacije i Uprave za vanredne situacije u Beogradu (Luka Čaušić, šef biroa Sektora, Rade Milošević, načelnik Uprave, komandant vatrogasne brigade i komandanti ispostava), posetili su Vatrogasnu jedinicu koja je stacionirana na samom aerodromu, kako bi se upoznali sa njihovim načinom rada, postupcima, opremom i dr.

Domaćini su za ovu pruiliku pripremili pokaznu vežbu i gostima predstavili najmoderniju opremu sa kojom raspolažu u skladu sa propisanim međunarodnim standardima. U narednom periodu dogovorena je edukacija pripadnika Uprave za vanredne situacije u Beogradu koja će se realizovati zajedno sa kolegama iz vatrogasne jedinice na aerodromu, kao i donacija određene opreme od strane Aerodroma „Niklola Tesla“ u cilju unapređenja rada uprave.

Poseta je ocenjena kao veoma uspešna i svakako je najbolji primer da je timski rad uvek bolji i da će doprineti još boljoj saradnji u oblasti bezbednosti i zaštite od požara, ali i šire.