Pomirenje i tolerancija kao politički cilj

U organizaciji Konrad Adenauer Stiftung i Odbora za međunarodnu saradnju Skupštine grada Sombora, održan je okrugli sto pod nazivom: EVROPA: POMIRENJE I TOLERANCIJA KAO POLITIČKI CILJ.

IPA Sekcija Srbija je dala podršku ovom projektu i aktivno učestvovala u njegovoj organizaciji i realizaciji. Predsednik Sekcije dr Nebojša Pantelić je u svom uvodnom obraćanju predstavio IPA putem prezentacije, a zatim je govorio o temi pod nazivom „Međunarodni okvir u procesima mirovne kulture – savremeni oblici borbe protiv nasilja u društvu“, dok su njegovi saradnici Vitomir Golušin, specijalni savetnik i Bojan Nikolić, savetnik IPA Regije Beograd i šef stručnog tima za edukaciju maloletnika u sprečavanju nasilja, predstavili dosadašnje projekte koje je IPA Sekcija Srbija realizovala u ovoj oblasti i dali preporuke za buduće aktivnosti. Bojan Nikolić, koji je inače i majstor Realnog aikidoa je zajedno sa svojim instruktorima praktično pokazao veštinu samoodbrane devojčicama i načine kako da se odbrane od nasilnika.

Učešće u radu okruglog stola uzeli su: Norbert Bekman – Dierkes, direktor Fondacije Konrad Adenauer, mr Vladimir Božović – savetnik predsednika Vlade Republike Srbije, Zoran Đorđević – državni sekretar Ministarstva odbrane i predsednik Političkog saveta Vlade za sprovođenje NAP-a za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti UN, Tanja Santrač – savetnica ministra unutrašnjih poslova, Saša Dmitrašinović – načelnik PU Sombor i dr.

« od 2 »