PODRŠKA GRADONAČELNIKA NOVOG SADA

Predsednik IPA Srbije dr Nebojša Pantelić je u srdačnom i iskrenom razgovoru sa Milošem Vučevićem, gradonačelnikom Novog Sada, istoga upoznao sa aktivnostima IPA, njenim ciljevima i zadacima, kao i važnim događajima. Tom prilikom, gradonačelnik je pokazao da je dosta upoznat o IPA od strane Regije Novi Sad, kao i sa aktivnostima IPA Srbije, koje je pohvalio i pružio podršku, istakavši da one doprinose ugledu naše države u svetu.

Predsednik se zahvalio i istakao da IPA Srbija ima punu podršku najvišeg rukovodstva Ministarstva unutrašnjih poslova, zbog čega je i uspešno realizovala značajne aktivnosti na domaćem i međunarodnom planu.

Takođe je istakao spremnost da IPA svoje sportske, kulturne, humanitarne, međunarodne i druge aktivnosti realizuje i u Novom Sadu