OSNOVAN PRVI „KLUB DAMA“ U ISTORIJI IPA

Dana 22.5.2021. godine u skladu sa odlukom Upravnog odbora, održana je Osnivačka skupština na kojoj je osnovan prvi „Klub dama NS IPA Srbije“. Ovo je jedinstveni događaj u svetskoj IPA, koja je osnovana 1950. godine, koja okuplja 70 država sveta i koja do sada nije imala jedan ovakav klub posvećen pripadnicama lepšeg pola – članicama IPA.

Prema rečima Željane Tomašević, prve Dame i predsednice „Kluba Dama NS IPA Srbije“ „Klub će imati vodeću ulogu u promociji žena u policiji, ostvarivanju ciljeva i zadataka IPA aktivnim podsticanjem i umrežavanjem na lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou, a posebno će doprineti podizanju ugleda Republike Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova u svetu. Takođe, svaki sastanak Kluba dama će imati i edukativni karakter sa određenom tematikom u cilju usavršavanja članica za potrebe realizacije postavljenih ciljeva i zadataka. Povezivanje kroz Klub dama je višestruko korisno na taj način što se spoznaju nove ideje, stiču nova poznanstva, razmenjuju korisne informacije i profesionalna iskustva i što se stvara nova epoha policije bez granica“.

Nakon osnivanja Kluba dama NS IPA Srbije, od strane eminentnih predavača, održan je i prvi seminar za sve članice na temu „Odnosi s javnošću – Poslovna komunikacija“, nakon čega su im dodeljeni i odgovarajući sertifikati.