ODRŽANO ONLINE ZASEDANJE IPA IEC 2020

Dana 13.10.2020. godine u 20,00 časova održano je onlajn zasedanje Svetske IPA pod nazivom IEC 2020 koje je organizovano umesto 65. Svetskog kongresa, na kojem je učešće uzeo Međunarodni delegat NS IPA Srbije Zdravko Đurić. Nakon kratkog izlaganja svih članova IEBa u vezi poslova i nacionalniih sekcija koje imaju na zaduženju, prisutni delegati iz 50 nacionalnih sekcija IPA dobili su priliku da kratkim govorom predstave aktivnosti svojih nacionalnih sekcija i pozdrave prisutne. Nacionalna sekcija IPA Srbije je, nakon obraćanja Međunarodnog delegata NS IPA Srbije,  još jednom pohvaljena pred svim delegatima u vezi aktivnosti na formiranju IPA Albanije (u osnivanju) od strane Generalnog Sekretara IEB gospođe May Britt Ronebro (koja je zadužena za NS IPA Srbije kao mentorsku sekciju Albaniji). Zasedanje je završeno rečju Predsednika IEB IPA Pierre Martina Moulina u kome je poželeo dobro zdravlje svim članovima i njihovim porodicama i izrazio želju da se delegati ponovo okupe sledeće godine u Barseloni.