ODRŽANA 54. SEDNICA UPRAVNOG ODBORA NS IPA SRBIJE

Dana 02.03.2019. godine, u Smederevu, održana je 54. sednica UO NS IPA Srbije u proširenom sastavu, sa sledećim dnevnim redom:

1. Izveštaj o aktivnostima Regija u 2018. godini i Plan aktivnosti u 2019. godini
2. Izveštaj o aktivnostima NS IPA Srbije u 2018. godini i Plan aktivnosti u 2019. godini
3. Izveštaj IEC delegata sa svetskog kongresa u Roterdamu
4. Razno

Sastanku su pored članova UO NS IPA Srbije, prisustvovali i predsednici Nadzornog organa i Suda časti, kao i predsednici regija i koordinatori regija u osnivanju.

Share this Post