ODRŽAN SASTANAK SA RUKOVODSTVOM CRIME STOPPERS GLOBAL SOLUTIONS (CSGS Inc.)

Dana 24. juna 2019. godine u organizaciji Nacionalne sekcije Internacionalne policijske asocijacije (NS IPA Srbije) u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije, održan je sastanak rukovodstva Crime Stoppers Global Solutiona (CSGS Inc.) sa predstavnicima Ministarstva i rukovodiocima iz Uprave kriminalističke policije i Uprave policije u sedištu Ministarstva.
Nacionalna sekcija Internacionalna policijska asocijacija Srbija je potpisala Sporazum o saradnji sa američkom organizacijom Crime Stoppers Global Solutions (CSGS Inc.), u kome je, između ostalog, pored profesionalnog, posebno angažovanje usmereno i na edukaciju građana da anonimno prijavljuju kriminalne radnje policiji u svrhu njihovog istraživanja i procesuiranja.
Ovaj koncept aktivnosti je predstavljen i direktoru policije Vladimiru Rebiću, koji je zatražio da se izradi prezentacija o aktivnostima Crime Stoppers Global Solutions (CSGS Inc.), kako bi se prenela iskustva iz drugih zemalja.

Share/Podeli