ODRŽAN PRVI SASTANAK NOVOG RUKOVODSTVA IPA SEKCIJE SRBIJE SA DELEGACIJOM IPA ALBANIJE – SEKCIJE U OSNIVANJU

Novo rukovodstvo IPA Sekcije Srbija, koja je, podsećamo, odlukom svetske IPA, postala zvaničan mentor i IPA Albaniji – Sekciji u osnivanju (koja je podnela molbu za prijem u najveću policijsku porodicu), održalo je dana 28. maja u Zrenjaninu, prvi radni sastanak sa delegacijom koju je predvodio gospodin Sadetin Fišta, predsednik IPA Sekcije u osnivanju.

IPA Sekciji Srbija je ovo drugo mentorstvo nad državom koja želi postati član svetske IPA. Prva država čiji je mentor bila IPA Srbija je bila Crna Gora, koja je 2014. godine, zahvaljujući svom mentoru, primljena u ovu policijsku organizaciju.

Na sastanku su podneti izveštaji o dosadašnjim aktivnostima Sekcije u osnivanju, obavezama koje se moraju ispuniti za prijem, kao i planovi za buduću saradnju. Delegacija je upoznata sa izveštajem o napretku koji je prosleđen svetskoj IPA, kao i pismom generalnog sekretara IPA u kome se pohvaljuju mentorske aktivnosti IPA Sekcije Srbije.

U srdačnom i konstruktivnom razgovoru koji je vođen istaknuto je profesionalno opredeljenje u skladu sa motom „SERVO PER AMIKECO“, kao i dobra dosadašnja saradnja sa kojom će se nastaviti i u narednom periodu.

Ovo je veliki uspeh za jednu državu koje se visoko ceni i rangira u svetskoj IPA.