ODRŽAN 65 IPA KONGRES

Delegacija NS IPA Srbije uzela je učešće  na 65 IPA Kongresu u Španiji, gde se sastala  sa brojnim delegacijama država članica IPA. U iskrenim razgovorima istaknuta je dosadašnja uspešna saradnja na medjunarodnom planu, a takodje dogovorene su značajne zajedničke aktivnosti NS IPA Srbije i ostalih članica IPA u cilju afirmacije i podizanja ugleda policije svojih država u svetu i razvijanje uspešne medjunarodne policijske saradnje koja nema granica. Delegaciju NS IPA Srbije pozdravio je i direktor policije sa saradnicima.