ODRŽAN 64. SVETSKI KONGRES IPA U HRVATSKOJ

U periodu od 9. do 11. oktobra 2019. godine u Hrvatskoj (Dubrovnik), održan je 64. po redu svetski Kongres IPA na kome su učešće uzeli predsednici i delegati 68 država – članica najveće policijske organizacije na svetu. NS IPA Srbija su predstavljali akademik prof. dr Nebojša Pantelić, predsednik i Zdravko Đurić, IEC delegat.

U trodnevnom radu predstavnici država članica su podnosili izveštaj o aktivnostima Sekcija u 2018. godini, iznosili planove aktivnosti za period 2019.-2022. godine, razmatrali izmene i dopune važećih međunarodnih IPA akata, predloge pojedinih Sekcija i dr. Takođe, razmatrani su prijemi novih država kandidata za Sekcije u osnivanju.

Tradicionalno, Upravni odbor svetske IPA (PEB), dodelio je i prestižne nagrade i priznanja najzaslužnijim Sekcijama.

NS IPA Srbija je u kategoriji najvećih priznanja nagrađena sa sledećim:
1. ZLATNA MEDALJA ZA AKTIVNOSTI NA PROMOCIJI REPUBLIKE SRBIJE I MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA U SVETU KOJE SE MOGU VIDETI NA SAJTU,

2. ZA ORGANIZACIJU I REALIZACIJU PROFESIONALNIH TRENINGA, SEMINARA, KURSEVA I DR, ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE U RAZLIČITIM OBLASTIMA,

3. ZA ORGANIZACIJU SPORTSKIH, KULTURNIH, HUMANITARNIH I DR. AKTIVNOSTI,

4. ZA IPA KUĆU NA PALIĆU DODELJENA JE PROFESIONALNA TABLA ZA ISPUNJENJE IPA STANDARDA ZAHVALJUJUĆI KOJIMA JE ISTA UVRŠTENA NA SVETSKU LISTU IPA KUĆA.

TAKOĐE, NS IPA SRBIJA UŽIVA UGLED KAO SEKCIJA OD POVERENJA NA SVETSKOM NIVOU.
Predstavnici NS IPA Srbije su imali prilike da u neposrednim kontaktima sa ostalim predstavnicima članicama IPA, razmene dosadašnja iskustva u oblasti saradnje koje su imali u različitim oblastima, da dogovore buduće zajedničke planove i aktivnosti u cilju unapređenja prijateljstva u skladu sa IPA moto “SERVO PER AMIKECO”.

Predsednik NS IPA Srbije, akademik prof. dr Nebojša Pantelić je zajedno sa svim predsednicima i delegatima država članica, učestvovao u velikom defileu koji se održao na glavnoj ulici Stradun u Dubrovniku u svečanoj uniformi oficira policije MUP-a Republike Srbije.

Ove godine su održani i redovni izbori za novo rukovodstvo IPA, a dosadašnjem predsedniku Pijeru Martinu Mulinu je poveren i treći mandat.

« od 2 »