ODRŽAN 62. KONGRES IPA U BUGARSKOJ

U periodu od 20. do 23.09.2017. godine u Bugarskoj, održan je 62. Kongres IPA na kome je učešće uzelo 68 država članica IPA sa svojim predsednicima i delegatima. Predstavnici Sekcije Srbije na kongresu su bili: prof. dr Nebojša Pantelić, predsednik i Bojan Marković, IEC delegat, koji su imali niz sastanaka sa predsednicima velikog broja zemalja i njihovim saradnicima.
Na kongresu su podneti izveštaji o radu i aktivnostima sekcija u skladu sa ciljevima i zadacima IPA, zatim izveštaji o napretku država mentora, usvojen je izveštaj o budžetu za 2016. i 2017. godinu, usledile su pojedinačne izmene i dopune Statuta IPA, donet je plan aktivnosti IPA za 2018. godinu i dr.
Za aktivnosti na afirmaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije putem sajta, Sekcija Srbije je nagrađena sa „Zlatnom plaketom za 2016. godinu“.